Kontaktujte nás: +421944917966 | labsky@revipro.sk
revizieprojekty@revizieprojekty.sk

REVÍZNA ČINNOSŤ

Naša spoločnosť sa špecializuje v oblasti výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických. Odborné prehliadky a skúšky vykonávame v zmysle vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z. pre objekty triedy „A“ a „B“  bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov.

 

Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení vykonávame v rozsahu:

  • A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  • B- objekty s nebezpečenstvo výbuchu
  • E1- bez obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov

Komplexné služby revíznej činnosti zahŕňajú: