Kontaktujte nás: +421944917966 | labsky@revipro.sk
revizieprojekty@revizieprojekty.sk

PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť sa prioritne v rámci svojich činností zaoberá projekčnou činnosťou v oblasti líniových elektroenergetických stavieb a technologického vybavenie stavieb so zameraním na profesiu elektro.

 

V rámci LÍNIOVÝCH STAVIEB pre našich klientov vypracovávame projekty so zameraním na:

 • Vonkajšie nadzemné a podzemné vedenia NN, VN
 • Trafostanice VN/NN – kioskové, stožiarové, murované
 • Preložky jestvujúcich vedení NN, VN a trafostaníc VN/NN
 • Vedenia verejného osvetlenia, obecných rozhlasov a optických sietí

V rámci tejto problematiky sa zaoberáme projekčnými riešeniami výstavby nových vedení v komerčnej a bytovej výstavbe (IBV), preložkami, rekonštrukciami a opravami existujúcich vedení.

V rámci TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA STAVIEB pre našich klientov vypracovávame projekty :

 • rodinných domov a bytov
 • chát a rekreačných zariadení
 • kancelárskych, obchodných a spoločenských priestorov
 • objektov pre lekárske účely v zdravotníckych zariadeniach
 • priemyselných podnikov - technológia, elektroinštalácia, osvetlenie
 • polyfunkčných a úžitkových zariadení
 • osvetlenie multifunkčných areálov a športovísk
 • prípojok elektrickej energie pre rôznorodé objekty
 • bleskozvodov
 • a iných

V rámci tejto časti vypracovávame projekty vnútorných silnoprúdových, slaboprúdových elektroinštalácii v objektoch priemyselnej, komerčnej a bytovej výstavby v triede objektov „A“ a „B“

V rámci projekčnej činnosti sa venujeme vypracovaniu dokumentácií vo všetkých stupňoch dokumentácií.  

GARANTUJEME ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVO. PRI SPRACOVANÍ PROJEKTOVÝCH DOKUMENTÁCIÍ KLADIEME DÔRAZ NA KVALITU SPRACOVANEJ DOKUMENTÁCIE A VYSOKÚ ODBORNÚ STRÁNKU PROJEKTU